Shipman's bird photo index: Egret, Reddish

Thumbnail Size Data
Thumbnail
16.45%
1788
×1971
1991-09-03-0014 NM: Bitter Lake NWR
standing, frontal, face L prof
Thumbnail
14.70%
1552
×2030
1991-09-03-0012 NM: Bitter Lake NWR
standing, frontal, face L prof
Thumbnail
13.21%
1435
×1973
1991-09-03-0009 NM: Bitter Lake NWR
standing, frontal, face L prof
Thumbnail
13.04%
1591
×1756
1991-09-03-0015 NM: Bitter Lake NWR
standing, frontal, face L prof; sharper
Thumbnail
10.21%
1120
×1953
1991-09-03-0019 NM: Bitter Lake NWR
standing, frontal
Thumbnail
0.56%
337
×355
1991-09-03-0005 NM: Bitter Lake NWR
out in lagoon, tiny; insurance shot