Straight Rail Ladder

  Austin DeHart     (  0.282  )   vs.   (  0.356  )       Luke Spence  

Lag won by:   Luke Spence.             Game opened by:   Luke Spence.

Round   37.             Match 134.   2014-Feb-10.
  (From 16:10 to 17:05)
          Winner:   Luke
Innings:   45
  Pts . Breaker Play Non-breaker play   Pts .
80 Luke Spence   ( Y ) Austin DeHart   ( W ) 89
84   /// 1 //   1 / 2 ////   ///// 2   ///// 86
86   /////   // 1 // 1 /   /////   //// 1 / 87
86   /////   /////   /////   ///// 87
88   /////   1 //// 1 /   // 1 // 1 /   ///// 89
89   //// 1 /   ///// 89

Won by   Luke Spence   with a relative score of   9 / 20   (0.450)   to   5 / 16   (0.312).


Billy Aardd.